Kart over Bjørkelangen
Bjørkelangen Næringsforening. Ta gjerne kontakt på e-post:  Carl Fredrik Havnås   cfh@holand-sparebank.no Ansvarligredaktør: Carl Fredrik Havnås

Bjørkelangen kortet - tall:

Hadde en omsetning i 2015 på kr 1.662.000. Nest beste omsetning siden starten i 2011. Mix v/Jan Erik Kongtorp, Libris v/Anne Havnås og Shell 7 Eleven selger kortene for oss. De gjør en kjempejobb uten noen form for godtgjørelse. Siste 2 uker før jul har vi egen stand i Bjørkelangen Torg for å avhjelpe kapasiteten på salgsstedene. I desember alene selges det kort for ca. kr. 650.000. Tjenesten som ligger bak alle transaksjoner kjøper BNF av et firma som heter Elektroniske Tjenester. De er ansvarlig for at alle butikkene får sine oppgjør dagen etter kjøpet er gjennomført. Ca 95% av kortene blir brukt – de resterende 5% tilfaller BNF etter ca. 15 mnd. i 2015 ble det tilbakeført kr. 100.556 til vår konto. Hvert år må vi supplere med kjøp av nye kort og omslag – kort + omslag koster ca. 10 kr. i innkjøp. BNF tar pr. i dag ikke gebyr ved kjøp av gavekortet.
Husk å HANDLE lokalt!
Bjørkelangen Næringsforening. Ta gjerne kontakt på e-post:  Carl Fredrik Havnås   cfh@holand-sparebank.no Ansvarligredaktør: Carl Fredrik Havnås

Bjørkelangen kortet - tall:

Hadde en omsetning i 2015 på kr 1.662.000. Nest beste omsetning siden starten i 2011. Mix v/Jan Erik Kongtorp, Libris v/Anne Havnås og Shell 7 Eleven selger kortene for oss. De gjør en kjempejobb uten noen form for godtgjørelse. Siste 2 uker før jul har vi egen stand i Bjørkelangen Torg for å avhjelpe kapasiteten på salgsstedene. I desember alene selges det kort for ca. kr. 650.000. Tjenesten som ligger bak alle transaksjoner kjøper BNF av et firma som heter Elektroniske Tjenester. De er ansvarlig for at alle butikkene får sine oppgjør dagen etter kjøpet er gjennomført. Ca 95% av kortene blir brukt – de resterende 5% tilfaller BNF etter ca. 15 mnd. i 2015 ble det tilbakeført kr. 100.556 til vår konto. Hvert år må vi supplere med kjøp av nye kort og omslag – kort + omslag koster ca. 10 kr. i innkjøp. BNF tar pr. i dag ikke gebyr ved kjøp av gavekortet.
Husk å HANDLE lokalt!