Bjørkelangen Næringsforening. Ta gjerne kontakt på e-post:  Carl Fredrik Havnås   cfh@holand-sparebank.no Ansvarligredaktør: Carl Fredrik Havnås
Husk å HANDLE lokalt!
Bjørkelangen stasjon Sammen med Aurskog Høland Kommune og Høland Sparebank har Bjørkelangen Næringsforening kjøpt Bjørkelangen Stasjon fra Nettbuss As. Siden overtagelse i 2009 har bygningen gjennomgått betydelige forandringer. Full rehabilitering utvendig innebærer ny panel, nye takrenner og deretter et nytt malingsstrøm. Den gamel "gråfargen" har kommet til verdighet igjen. Planene fremover er å fullføre oppussing innvendig.  
Litt historie vi starter i 2010 og går bakover. 2010 Bjørkelangen stasjon gjenåpnet   Kongen, alias Carl Fredrik Havnaas, sto for gjenåpningen Bjørkelangen stasjon 10. juni. Han ble ønsket velkommen av ordfører Jan A. Mærli og stasjonsmester for anledningen Dagfinn Lunner. Godt og vel 200 hadde møtt fram for å ta del i gjenåpningen av stasjonen. Etter en tids restaurering og oppussing ble Bjørkelangen stasjon gjenåpnet med pump og prakt. Kongen ved Carl Fr. Havnaas sa at stasjonen i dag fremstår som et fint kulturminne i Bjørkelangen sentrum.   Kongen som ved denne anledningen ankom i en åpen T-Ford ble møtt av Tertitten ungdomskorps og ordfører Mærli og et 200 talls personer. Veteranbussene til Hølandsrutene deltok også ved anledningen, og hadde med seg reisende fra nærområdet.       Kongen la spesielt merke til den nyrestaurerte stasjonsklokken som i løpet av vinteren er blitt restaurert av urmaker Jon Ø. Dahl i Moss. Det var Jons bestefar som laget klokken i 1922 etter bestilling fra driftsbestyrer Eigil Prydz.   Bjørkelangen stasjon skal tas vare på som et kulturminne og ulike kulturaktiviteter skal drives. Turistinformasjonen er flyttet fra biblioteket til stasjonen. Dessuten er det laget til en utstilling og en kan se film om Urskog-Hølandsbanen. Bjørkelangen stasjon AS eies av  Aurskog-Høland kommune, Høland Sparebank og Bjørkelangen næringsforening.
Fra venstre Kongen (Carl Fr. Havnaas), Martin Moseby Sandnes, ordfører      Jan A. Mærli og stasjonsmester (Dagfinn Lunner).Martin Moseby Sandnes bar klippesaksen som Kongen benyttet ved snorklipping og åpning av stasjonen
2009
Her kan du se Urskog-Hølandbanen i drift. Opptaket er gjort i 1945.
Siste tur med Urskog-Hølandbanen  1960
Bjørkelangen Næringsforening. Ta gjerne kontakt på e-post:  Carl Fredrik Havnås   cfh@holand-sparebank.no Ansvarligredaktør: Carl Fredrik Havnås
Husk å HANDLE lokalt!
Bjørkelangen stasjon Sammen med Aurskog Høland Kommune og Høland Sparebank har Bjørkelangen Næringsforening kjøpt Bjørkelangen Stasjon fra Nettbuss As. Siden overtagelse i 2009 har bygningen gjennomgått betydelige forandringer. Full rehabilitering utvendig innebærer ny panel, nye takrenner og deretter et nytt malingsstrøm. Den gamel "gråfargen" har kommet til verdighet igjen. Planene fremover er å fullføre oppussing innvendig.  
Litt historie vi starter i 2010 og går bakover. 2010 Bjørkelangen stasjon gjenåpnet   Kongen, alias Carl Fredrik Havnaas, sto for gjenåpningen Bjørkelangen stasjon 10. juni. Han ble ønsket velkommen av ordfører Jan A. Mærli og stasjonsmester for anledningen Dagfinn Lunner. Godt og vel 200 hadde møtt fram for å ta del i gjenåpningen av stasjonen. Etter en tids restaurering og oppussing ble Bjørkelangen stasjon gjenåpnet med pump og prakt. Kongen ved Carl Fr. Havnaas sa at stasjonen i dag fremstår som et fint kulturminne i Bjørkelangen sentrum.   Kongen som ved denne anledningen ankom i en åpen T-Ford ble møtt av Tertitten ungdomskorps og ordfører Mærli og et 200 talls personer. Veteranbussene til Hølandsrutene deltok også ved anledningen, og hadde med seg reisende fra nærområdet.       Kongen la spesielt merke til den nyrestaurerte stasjonsklokken som i løpet av vinteren er blitt restaurert av urmaker Jon Ø. Dahl i Moss. Det var Jons bestefar som laget klokken i 1922 etter bestilling fra driftsbestyrer Eigil Prydz.   Bjørkelangen stasjon skal tas vare på som et kulturminne og ulike kulturaktiviteter skal drives. Turistinformasjonen er flyttet fra biblioteket til stasjonen. Dessuten er det laget til en utstilling og en kan se film om Urskog-Hølandsbanen. Bjørkelangen stasjon AS eies av  Aurskog-Høland kommune, Høland Sparebank og Bjørkelangen næringsforening.
Her kan du se Urskog-Hølandbanen i drift. Opptaket er gjort i 1945.