)* Bjørkelangen kortet kan ikke benyttes hos Vinmonopolet ER DU NÆRINGSDRIVENDE OG FØLER AT DIN BEDREIFT BURDE STÅ PÅ DENNE OVERSIKT? Denne oversikt er ment for de som har forretning eller tilbyr tjenester som er til allmenn interesse. Rettelser eller tilføyninger rettes til Carl Fredik
Bjørkelangen Næringsforening. Ta gjerne kontakt på e-post:  Carl Fredrik Havnås   cfh@holand-sparebank.no Ansvarligredaktør: Carl Fredrik Havnås
R e m a   1 0 0 0
A a g e s   B a k e r i   o g   k o n d i t o r i
... trivelige Bjørkelangen
A p o t e k   1
Felleskjøpet
M i x   T i p p e h j ø r n e t
N i l l e
R i n g o   L e k e r
S j a r m   F o t o s t u d i o
S v e r r e   S k j e r m o   A S
W e s t r e n g   M a s k i n f o r r e t n i n g
B j ø r k e l a n g e n   S e r v i c e n t e r Esso
,
S h e l l   7 - 1 1
FRITID/JAKT/SPORT
HUS OG HJEM
S l o r b a k   o g   T h o r e s e n
S o f i e s   I n t e r i ø r
S o p h i e s   B l o m s t e r
W i l h .   M o s e b y   e f t f .
HUD/KROPP/HÅR
F r i s ø r   H i l d e   H e g g e d a l
I n g v i l d s   s a l o n g
F r i s ø r   J o r u n n   P e t t e r s e n
K a r i n s   H u d -   o g   f o t s a l o n g
S a x a   H a i r d e s i g n
S t u d i o   T o p p   t i l   t å
S t u d i o   V
KLÆR OG SKO
T i m o
Z a p h i r
DIGIT AL T GA VEKOR T
K a n   b r u k e s   i  over 60* f o r r e t n i n g e r   o g   s e r v i c e s t e d e r   p å   B j ø r k e l a n g e n .  S e l g e s   h o s   Tilbords ( B j ø r k e l . T o r g ) ,   S h e l l   7 - e l e v e n , M I X   T i p p e h j ø r n e t og G-Sport   .
SPESIALBUTIKKER
MAT OG DRIKKE
BIL /SERVICE /DEKK
Husk å HANDLE lokalt!
)* Bjørkelangen kortet kan ikke benyttes hos Vinmonopolet ER DU NÆRINGSDRIVENDE OG FØLER AT DIN BEDREIFT BURDE STÅ PÅ DENNE OVERSIKT? Denne oversikt er ment for de som har forretning eller tilbyr tjenester som er til allmenn interesse. Rettelser eller tilføyninger rettes til Carl Fredik
Bjørkelangen Næringsforening. Ta gjerne kontakt på e-post:  Carl Fredrik Havnås   cfh@holand-sparebank.no Ansvarligredaktør: Carl Fredrik Havnås
R e m a   1 0 0 0
A a g e s   B a k e r i   o g   k o n d i t o r i
A p o t e k   1
M i x   T i p p e h j ø r n e t
N i l l e
R i n g o   L e k e r
S j a r m   F o t o s t u d i o
S v e r r e   S k j e r m o   A S
W e s t r e n g   M a s k i n f o r r e t n i n g
B j ø r k e l a n g e n   S e r v i c e n t e r Esso
S h e l l   7 - 1 1
FRITID/JAKT/SPORT
HUS OG HJEM
S l o r b a k   o g   T h o r e s e n
S o f i e s   I n t e r i ø r
S o p h i e s   B l o m s t e r
W i l h .   M o s e b y   e f t f .
HUD/KROPP/HÅR
F r i s ø r   H i l d e   H e g g e d a l
I n g v i l d s   s a l o n g
F r i s ø r   J o r u n n   P e t t e r s e n
K a r i n s   H u d -   o g   f o t s a l o n g
S a x a   H a i r d e s i g n
S t u d i o   T o p p   t i l   t å
S t u d i o   V
T i m o
Z a p h i r
DIGIT AL T GA VEKOR T
K a n   b r u k e s   i  over 60* f o r r e t n i n g e r   o g   s e r v i c e s t e d e r   p å   B j ø r k e l a n g e n .  S e l g e s   h o s   Tilbords ( B j ø r k e l . T o r g ) ,   S h e l l   7 - e l e v e n , M I X   T i p p e h j ø r n e t og G-Sport   .
MAT OG DRIKKE
BIL /SERVICE /DEKK
Husk å HANDLE lokalt!