Bjørkelangen Næringsforening. Ta gjerne kontakt på e-post:  Carl Fredrik Havnås   cfh@holand-sparebank.no Ansvarligredaktør: Carl Fredrik Havnås
HJELPER STADIG FLERE INN I ARBEIDSLIVET Mona Nilsen og Ole Korslund stortrives hos Norasonde på Bjørkelangen. – Miljøet er helt topp. Her kan man være seg sjøl, påpeker de to deltagerne som jobber med industriarmatur. Foto: Anders Sandbu BJØRKELANGEN:  Tiltaksbedriften Norasonde hjalp 160 mennesker inn i arbeid i fjor, en økning på 14 prosent fra 2010. Samtidig opplever bedriften sterk økonomisk vekst. Norasondes visjon er å gi sine medarbeidere økt livskvalitet gjennom arbeid og aktivitet. Og bedriften med hovedkontor på Skedsmokorset og lokalavdelinger på Bjørkelangen, Sørumsand og Lillestrøm kan visetil gode resultater: Bare i 2011 fikk Norasonde 160 mennesker inn i arbeidslivet, mot 140 året før. Flere inn i arbeid Tiltaksbedriften hjalp 312 mennesker inn i enten jobb eller aktivitet i fjor, og bisto totalt 1.146 mennesker – en vekst på 12-14 prosent det siste året. Daglig leder Bodil Løkken Bendiksen påpeker at utviklingen ikke minst skyldes sterk innsats hos avdelingene på Bjørkelangen og Sørumsand. De to avdelingene viser begge gode utviklingstrekk når det gjelder å få folk over i jobb. Samtidig kan avdelingene vise til gode økonomiske resultater. Forklaringen bak at vi får flere inn i arbeidslivet, ligger i konjunkturer i næringslivet, men også at vi er mer offensive og utegående enn før. Dette bidrar til å åpne øynene hos det lokale næringsliv, som ser at vi er et supplement i rekrutteringen av arbeidskraft. Vi har et veldig godt samarbeid med både næringslivet og Nav, forteller Løkken Bendiksen til Indre Akershus Blad. Vokser stadig Norasonde har 38 plasser i Bjørkelangen-avdelingen og 20 plasser på Sørumsand. Totalt har tiltaksbedriften 368 tiltaksplasser. Og bedriften har kapasitet til å opprette flere plasser. Norasonde har også opplevd et realt oppsving økonomisk. I 2008 og 2009 endte tiltaksbedriften med underskudd på henholdsvis 2,3 og 3,2 millioner før skatt, men i 2010 havnet Norasonde på plussiden igjen med et resultat før skatt på nærmere 800.000 kroner. I 2011 ble det ytterligere vekst: Norasondes underskudd de siste årene skyldes at vi har gjort store investeringer. Disse er nå landet. I 2011 endte vi med et resultat på 2,8 millioner. Vi ser en generell forbedring i bunnlinjen hos alle avdelingene. Innen industri og salg ser vi en økning, og bedriften har dessuten vunnet tre anbud som leverandør. Anbudene gjelder motivering av ungdom, opplæring og praksis for vaktmester, samt motiva-sjonskurs for arbeidstakere, opplyser Løkken Bendiksen. Omsetningsmessig går det bare én vei: I perioden 2006- 2011 har Norasonde økt omsetningen fra 58,7 millioner til 95 millioner. Bedriften har økt omsetningen med 10 millioner bare det siste året.  Av Anders Sandbu          
Greger Engh oppfordrer folk til å gi 50-øringer til kreftsaken. Foto: Bjørn Ivar Bergerud     50-øringer til kreftsaken BJØRKELANGEN: – Gi dine 50-øringer til Kreftforeningen. Oppfordringen kommer fra senterleder Greger Engh i Bjørkelangen Torg. Nedenfor rulletrappa i senteret står det en sparegris. Her oppfordrer vi folk til å gi 50-øringer –som gikk ut som valuta i mai 2012 –til Kreftforeningen. Vi håper så mange som mulig gir til et godt formål, sier han.
BJØRKELANGEN: Bjørkelangen Nærings- forening og tiltaksbe- driften Norasonde inngår samarbeid om forskjønning og vedli- kehold av sentrum. Bjørkelangen Næringsfor- ening og Norasonde på Bjør- kelangen skal nå samarbeide om å holde sentrum rent og pent. I den nærmeste framtid undertegner partene en kontrakt på ulike vedlikeholds- tiltak i Bjørkelangen sentrum. Trivselssamarbeid – Vi gjorde en henvendelse til Norasonde, siden vi vet at bedriften har personer på arbeidsutprøving. Vi fant ut at vi kunne samarbeide om ulike trivsels- og vedlikeholdstiltak, forteller leder Carl Fredrik Hav- nås i Bjørkelangen Nærings- forening til Indre Akershus Blad. Daglig leder Bodil Løkken Bendiksen i Norasonde sier til- taksbedriftens strategi er å være i tett dialog og samarbeid med nettopp det lokale næringslivet. – Vi ønsker samarbeid med næringsforeningen og vil bidra til serviceoppgaver på Bjørke- langen. Som bedrift blir vi nå mye mer integrert i det daglige næringslivet enn om vi bare arbeider i egne lokaler, påpe- ker Løkken Bendiksen. Norasondes avdeling på Bjørkelangen har i dag 38 plasser, og meningen er at samtlige deltagere i bedriften skal bidra. Blant dem er Joakim Bye fra Setskog. Han synes det er bare positivt å kunne bidra til å holde gatene rene i kom- munesenteret. – Samarbeidet med nærings- foreningen er positivt, for det bidrar til mer arbeid for oss, påpeker Bye, som trives godt hos tiltaksbedriften. – Jeg har vært her et snaut år, og opplever at vi har et godt sosialt miljø. Vi tar vare på hverandre, forteller han. Deltagerne hos Norasonde vil få nok å jobbe med, forsik- rer Carl Fredrik Havnås. – Norasonde skal ta på seg oppgaver knyttet til vedlike- hold av kunstgressbanen og anlegg rundt friidrettsbanen, samt daglig ettersyn og vedli- kehold av Bjørkelangen sta- sjon. I tillegg kommer enkelt- prosjekter, for eksempel har vi en del som skal males. Samar- beidet er en vinn-vinn-situa- sjon. Norasonde etterspør slike oppgaver, og vi kan tilby job- ber, sier Havnås. Av Anders Sandbu  –––––––––– Holder gatene rene Norasondes ansatte vil ta på seg en rekke oppdrag for Bjørkelangen Næringsforening. Fra v.: Leder Carl Fredrik Havnås i næringsforeningen, Morten Sæther, fungerende Norasonde-leder på Bjørkelangen, Bjørn Martin Haug, Terje Holtet, Reza Bagheri, jobbkonsulent Kirsti Gjone og Joakim Bye. foto:Anders Sandbu
Se noen av høydepunktene fra Bjørkemart`n 2012
annonse
Næringsforeningen pynter gatene. Under slagordet ”Trivelige Bjørkelangen”  jobber Bjørkelangen Næringsforening med å bygge merkevaren Bjørkelangen. Trivelig er et sammensatt begrep, men vi tror at et rent og pent ”bybilde” er viktig  for å gi den optimale godfølelsen hos kundene.  At servicen er god og tilbudene mange er selvsagt. Meni tillegg har vi masse blomster i gågata, folk som klipper gress og plukker søppel for å underbygge det trivelige
Vellykkede Vilt & Fiskedager på Bjørkelangen I disse innslagene kan man lære mange ting om partering av elg, om de ulike elgkjøttstykker, om mørning, om elg-gevir, rådyrgevir og mye annet. klikk på bilde for å se videoer “ÆLGJAKT”
Handle lokalt Vi vet at nok et kjøpesenter har åpnet sine dører i Töcksfors - denne gang på 20.000 kvadratmeter i tillegg til det som finnes allerede. Budsjettert omsetning er 700 millioner kroner. Og enda er det planer om 40.000 kvadratmeter til. Målgruppa er kjøpeglade nordmenn som finner tid til å reise over grensen for å gjøre gode innkjøp. Enda en trussel for oss som "driver" med handel nær grensen. Vi kan ikke annet gjøre enn og jobbe med vårt eget produkt for å stå på i kampen om kundene. Service, produktkunnskap og lokalt preg skal være våre fortrinn. Under slagordet "Spar tid - alt på ett sted", og "Trivelige Bjørkelangen" skal vi gi kundene gode opplevelser. En handel i lokalmiljøet har kanskje større betydning enn de fleste tenker. Jo, kanskje kyllingen ble noe billigere hos Eurocash, men konsekvensen for egen lommebok kan over tid bli det motsatte.  Uten et velfungerende lokalt næringsliv blir skatteinngangen til kommunen dårligere, sponsorbidragene til lokalt kulturliv mindre og vi kan i hele tatt få et dårligere tilbud til oss som bor her. Dette påvirker igjen boligprisene, som over tid vil kunne ha betydning for din personlige økonomi. Viktige ringvirkninger å tenke på neste gang du reiser til Sverige. Byggingen av miljøgata er et meget viktig bidrag til utviklingen av Bjørkelangen. Dette er næringspolitikk av beste merke. Opprydding i infrastrukturen i sentrum er helt avgjørende for at du som kunde skal oppleve Bjørkelangen som attraktiv og lett tilgjengelig. Carl Fredrik Havnås Leder Bjørkelangen Næringsforening
Husk å HANDLE lokalt!
Bjørkelangen Næringsforening. Ta gjerne kontakt på e-post:  Carl Fredrik Havnås   cfh@holand-sparebank.no Ansvarligredaktør: Carl Fredrik Havnås
HJELPER STADIG FLERE INN I ARBEIDSLIVET Mona Nilsen og Ole Korslund stortrives hos Norasonde på Bjørkelangen. – Miljøet er helt topp. Her kan man være seg sjøl, påpeker de to deltagerne som jobber med industriarmatur. Foto: Anders Sandbu BJØRKELANGEN:  Tiltaksbedriften Norasonde hjalp 160 mennesker inn i arbeid i fjor, en økning på 14 prosent fra 2010. Samtidig opplever bedriften sterk økonomisk vekst. Norasondes visjon er å gi sine medarbeidere økt livskvalitet gjennom arbeid og aktivitet. Og bedriften med hovedkontor på Skedsmokorset og lokalavdelinger på Bjørkelangen, Sørumsand og Lillestrøm kan visetil gode resultater: Bare i 2011 fikk Norasonde 160 mennesker inn i arbeidslivet, mot 140 året før. Flere inn i arbeid Tiltaksbedriften hjalp 312 mennesker inn i enten jobb eller aktivitet i fjor, og bisto totalt 1.146 mennesker – en vekst på 12-14 prosent det siste året. Daglig leder Bodil Løkken Bendiksen påpeker at utviklingen ikke minst skyldes sterk innsats hos avdelingene på Bjørkelangen og Sørumsand. De to avdelingene viser begge gode utviklingstrekk når det gjelder å få folk over i jobb. Samtidig kan avdelingene vise til gode økonomiske resultater. Forklaringen bak at vi får flere inn i arbeidslivet, ligger i konjunkturer i næringslivet, men også at vi er mer offensive og utegående enn før. Dette bidrar til å åpne øynene hos det lokale næringsliv, som ser at vi er et supplement i rekrutteringen av arbeidskraft. Vi har et veldig godt samarbeid med både næringslivet og Nav, forteller Løkken Bendiksen til Indre Akershus Blad. Vokser stadig Norasonde har 38 plasser i Bjørkelangen-avdelingen og 20 plasser på Sørumsand. Totalt har tiltaksbedriften 368 tiltaksplasser. Og bedriften har kapasitet til å opprette flere plasser. Norasonde har også opplevd et realt oppsving økonomisk. I 2008 og 2009 endte tiltaksbedriften med underskudd på henholdsvis 2,3 og 3,2 millioner før skatt, men i 2010 havnet Norasonde på plussiden igjen med et resultat før skatt på nærmere 800.000 kroner. I 2011 ble det ytterligere vekst: Norasondes underskudd de siste årene skyldes at vi har gjort store investeringer. Disse er nå landet. I 2011 endte vi med et resultat på 2,8 millioner. Vi ser en generell forbedring i bunnlinjen hos alle avdelingene. Innen industri og salg ser vi en økning, og bedriften har dessuten vunnet tre anbud som leverandør. Anbudene gjelder motivering av ungdom, opplæring og praksis for vaktmester, samt motiva-sjonskurs for arbeidstakere, opplyser Løkken Bendiksen. Omsetningsmessig går det bare én vei: I perioden 2006- 2011 har Norasonde økt omsetningen fra 58,7 millioner til 95 millioner. Bedriften har økt omsetningen med 10 millioner bare det siste året.  Av Anders Sandbu          
BJØRKELANGEN: Bjørkelangen Nærings- forening og tiltaksbe- driften Norasonde inngår samarbeid om forskjønning og vedli- kehold av sentrum. Bjørkelangen Næringsfor- ening og Norasonde på Bjør- kelangen skal nå samarbeide om å holde sentrum rent og pent. I den nærmeste framtid undertegner partene en kontrakt på ulike vedlikeholds- tiltak i Bjørkelangen sentrum. Trivselssamarbeid – Vi gjorde en henvendelse til Norasonde, siden vi vet at bedriften har personer på arbeidsutprøving. Vi fant ut at vi kunne samarbeide om ulike trivsels- og vedlikeholdstiltak, forteller leder Carl Fredrik Hav- nås i Bjørkelangen Nærings- forening til Indre Akershus Blad. Daglig leder Bodil Løkken Bendiksen i Norasonde sier til- taksbedriftens strategi er å være i tett dialog og samarbeid med nettopp det lokale næringslivet. – Vi ønsker samarbeid med næringsforeningen og vil bidra til serviceoppgaver på Bjørke- langen. Som bedrift blir vi nå mye mer integrert i det daglige næringslivet enn om vi bare arbeider i egne lokaler, påpe- ker Løkken Bendiksen. Norasondes avdeling på Bjørkelangen har i dag 38 plasser, og meningen er at samtlige deltagere i bedriften skal bidra. Blant dem er Joakim Bye fra Setskog. Han synes det er bare positivt å kunne bidra til å holde gatene rene i kom- munesenteret. – Samarbeidet med nærings- foreningen er positivt, for det bidrar til mer arbeid for oss, påpeker Bye, som trives godt hos tiltaksbedriften. – Jeg har vært her et snaut år, og opplever at vi har et godt sosialt miljø. Vi tar vare på hverandre, forteller han. Deltagerne hos Norasonde vil få nok å jobbe med, forsik- rer Carl Fredrik Havnås. – Norasonde skal ta på seg oppgaver knyttet til vedlike- hold av kunstgressbanen og anlegg rundt friidrettsbanen, samt daglig ettersyn og vedli- kehold av Bjørkelangen sta- sjon. I tillegg kommer enkelt- prosjekter, for eksempel har vi en del som skal males. Samar- beidet er en vinn-vinn-situa- sjon. Norasonde etterspør slike oppgaver, og vi kan tilby job- ber, sier Havnås. Av Anders Sandbu  –––––––––– Holder gatene rene Norasondes ansatte vil ta på seg en rekke oppdrag for Bjørkelangen Næringsforening. Fra v.: Leder Carl Fredrik Havnås i næringsforeningen, Morten Sæther, fungerende Norasonde-leder på Bjørkelangen, Bjørn Martin Haug, Terje Holtet, Reza Bagheri, jobbkonsulent Kirsti Gjone og Joakim Bye. foto:Anders Sandbu
Se noen av høydepunktene fra Bjørkemart`n 2012
Husk å HANDLE lokalt!