Bjørkelangen Næringsforening. Ta gjerne kontakt på e-post:  Carl Fredrik Havnås   cfh@holand-sparebank.no Ansvarligredaktør: Carl Fredrik Havnås
Leder Carl Fredrik Havnås i Bjørkelangen Næringsforening var svært entusiastisk under den offisielle åpningen av miljøgata. Ordfører Jan Mærli i Aurskog-Høland kommune skar over snora med kniv.   Begge foto: Øyvind Henningsen Stor entusiasme for ny miljøgate – Miljøgata er viktig for utviklingen av Bjørkelangen som handelssted mener leder Carl Fredrik Havnås i Bjørkelangen Næringsforening. Se video og saken fra åpningen Torsdag 17. oktober 2013
Nyhetssiden:  Her finner du mange saker nedover på siden
Forbrukerinspektørene reiser til Bjørkelangen for å se på fremtidens betalingsmetoder. Betalingssystemet VISA WAVE prøves ut her på Bjørkelangen i samarbeid med Terra. Nyhet til jul Bjørkelangen Næringsforening besluttet på sitt årsmøte den 07. mars 2013 og investere i utstyr til julegate. Julegaten skal starte ved Bjørkelangen VGS og gå igjennom hele Miljøgata. 38 trær skal bli dekorert med 200 ledlys. Hele investeringen er på ca. 300.000 kr. Dette blir utrolig spennende og fint. Vi gleder oss allerede til jul. Se bilde Kortsuksess I desember i fjor ble det solgt Bjørkelangenkort for 790.000 kroner. Næringsforeningen håper atdesember 2014 blir minst like bra. Bjørkelangenkortet har vært en suksess siden det ble lansert i 2011. I 2013 var omsetningen for de elektroniske gavekortene for Bjørkelangen på hele 1.739.000 kroner. – Per oktober i år lå vi litt bak fjoråret,men mye kan skje mot slutten av året. Vi håper å tangere omsetningen for desember 2013, sier leder Carl Fredrik Havnås i Bjørkelangen Næringsforening. Bjørkelangenkortet er et elektronisk gavekort der kunden selv kan velge størrelsen på beløpet. Kortet kan brukes bådei forretninger, hos bedrifter og servicesteder i kommunesenteret Bjørkelagen. Man trenger ikke å handle for hele beløpet på én gang. – Dette er en perfekt julegave til densom har alt, mener Havnås. Av Øyvind Henningsen Carl Fredrik Havnås Spennende samarbeid Bjørkelangen Næringsforening og Bjørkelangen videregående skole samarbeider om å øke rekrutteringen til yrkesfag. Bjørkelangen Næringsforening og Bjørkelangen videregående skole har fått midler fra Utdanningsdirektoratet til et samarbeidsprosjekt for å øke rekrutteringen til yrkesfagene. – Målsettingen med prosjektet er å få flere elever fra videregående skole til å bli lærlinger i lokale bedrifter. For å få til dette trenger vi flere lokale lærebedrifter, forteller leder Carl Fredrik Havnås i Bjørkelangen Næringsforening til Indre Akershus Blad. – Med tanke på den store variasjonen i bedriftenes kompetanse og størrelse, vil det være nødvendig med fleksibilitet i et slikt samarbeid, sier Ragnhild Hauglum, opplæringsleder yrkesfaglige utdanningsprogrammer ved Bjørkelangen videregående skole. Det vil bli innkalt til et møte for alle interesserte på nyåret. – Der vil skolen og næringsforeningen si mer om innholdet i samarbeidet, og vi ønsker en dialog med bedriftene om videre samarbeid, forteller samarbeidspartnerne Havnås og Hauglum. De ønsker at man tar kontakt med næringsforeningen eller skolen dersom dette høres interessant ut og man ønsker mer informasjon. Av Bjørn Ivar Bergerud Svært populære tomter  I Festningsåsen på Bjørkelangen er det tomter nok tilå dekke markedets behov i flere år framover. – Salget går veldig bra, sier eiendomsutvikler Thomas Berntsen Festningsåsen har blitt det mest attraktive boligområdet i Aurskog-Høland. Mest på grunn av sin flotte beliggenhet med utsikt over kommunesenteret, men også på grunn av relativt hyggelige priser sammenlignet med mer sentralt plasserte kommuner og det faktum at det er få tomteområder å velge i forbyggelystne. – Det er ikke stor konkurranse på tomtemarkedet i Aurskog-Høland, erkjenner boligutvikler Thomas Berntsen. – God utsikt Han sitter på eiersiden i både Håøj Eiendom AS og Festningsåsen Eiendom AS, som utviker Festningsåsen 3 og 4. – Samtidig må det sies at tomtene ligger flott til. Begge områdene har god utsikt og Bjørkelangen begynner virkelig å ta form som et stort kommunesenter, sier han. Tomter på 1 mål selges fra 770.000 kroner til 1,1 millioner kroner i Festningsåsen. Reiser man til Fet kommune, er prisene oppe i 1,8 millioner kroner. – Mye å spare – Er man villig til å kjøre noen kilometer ekstra til jobb, er det mye å spare på billigere tomter her ute. I Festningsåsen er det stort sett folk fra Aurskog-Høland, fra nord til sør, som bygger. Jeg vil anta at 15-20 prosent av kjøperne kommer fra utenfor kommunen, sier Berntsen. I dag er 24 tomter av de første 35 i prosjektet Festningsåsen 3 solgt. Arbeidet med infrastruktur til de 50 neste tomtene er det gitt grønt lys for. Arbeidet starter om halvannen måneds tid. – Når Festningsåsen 3 nærmer seg sluttsolgt, skal vi ha Festningsåsen 4 klar. Reguleringsplanen for området skal opp til 1. gangs behandling i formannskapet i vår. Blant annet legges det opp til en ny barnehage på området, forteller Thomas Berntsen. Fullt om fem år – I hvor lang tid vil dere selge tomter på disse områdene? – Jeg vil tro vi har solgt alle tomtene innen fem år, sier Thomas Berntsen. – Selger dere også tomter til utbyggere? – Ja, det gjør vi. Vi selger til store og små firmaer som ønsker å bygge på tomtene, for så og selge husene videre. • Av Bjørn Ivar Bergerud - INDRE Det er mye og glede seg over om dagen. Ikke bare er våren i anmarsj, men jammen går boliglånsrentene nedover også. Sjelden eller aldri har Kari og Ola hatt bedre økonomi. Som bank- mann dras jeg i to retninger – den ene sier at de som har lån bør fortsette å betale samme terminbeløpet som før rentened- gangen – da vil «lånetida» gå raskere ned (sparing), den andre sier at dette jo er bra for detaljhandelen, da økt kjøpekraft gjerne slår ut i økt etterspørsel. Og da gjerne lokalt også. En velfungerende lokal handelsnæring er positiv på så mange måter. Ikke bare arbeidsplasser og et utbredt tilbud (mange valgmuligheter), men husk at disse er viktige bidragsytere til blant annet et rikt kulturliv.  De som spår om fremtiden tror på et lavt rentenivå i lang tid. Derfor er det grunn til å tro at både forbru- keren og kjøpemannen har gode tider i vente. Vi som jobber for «merkevaren» Bjørkelangen ser frem til ny skole for barna våre. En ny og god skole er hjørnesteinen i ethvert lokalsamfunn. Og den vil ikke bare fungere som skole, men også være en «motor» i utviklingen av kulturen på stedet.  Det nærmer seg påske og høytid på flere måter. For det første er det den viktigste av de kristne høytidene, men for oss nordmenn er det også en slags markering på at vinteren er slutt, og våren er i annmarsj. De lange lyse dagene er også en bekref- telse på det. Og lyset gjør definitivt noe med oss mennesker. På en noe ubeskrivelig måte gir dette næring til optimisme og pågangsmot. Påske har også tradisjon for å samle familie og venner til hyggelig samvær, enten på hytta eller på andre arenaer. Viktige stoppesteder i en ellers travel hverdag.  Bjørkelangen Næringsforening Carl Fredrik Havnås leder Lange lyse kvelder og lave renter
Det er nå klart at Midtsommerfest blir på Eidsverket i år som i fjor. Årets festival er berammet til fredag 19. og lørdag 20. juni. – Snart er den her igjen, den varmeste, fineste tida. Som alltid har vi et ønske om å samle hele regionen og folk fra hele Østlandet for å hylle den norske sommeren, forteller Nikolai Toverud i Midtsommerfest. Fjorårets festival trakk rundt 2.000 tilskuere totalt, og festivalen gikk med overskudd. – Vi har landet en avtale med nok et år på Eidsverket på Bjørkelangen. Det er en idyllisk plass. Eidsverket står for øvrig for all matservering under festivalen, forteller Toverud. Billettsalget starter 17. mars. Programmet er Toverud hemmelighetsfull om ennå. – Det vil bli avslørt utover i april, men jeg kan røpe såpass at vi har booket et internasjonalt kjent norsk band, og en DJ som har et stort navn i Skandinavia, fortsetter Toverud. Midtsommerfest sammenfaller for øvrig med Bjørkemart'n, og det vil være masse liv og røre i nærmiljøet i Aurskog- Hølands hovedstad denne helga. – Vi jobber også med å sette en festivalcamp. Mer informasjon om dette kommer nærmere, avslutter Toverud. Av Roger Ødegård   
F oto:  Priv at
Bjørkelangen næringsforening kan se tilbake på et aktivt 2014 og fram mot et spennende 2015. aktivitetene er mange.  Bjørkelangen Næringsforening, med sine mer enn 100 medlemmer, avholdt nylig årsmøte. Carl-Fredrik Havnås gyver løs på et nytt år som leder. – Det er heldigvis stor interesse og bra engasjement rundt næringsforeningens arbeid. Medlemmene støtter opp om vårt arbeid og vi håper virkelig at medlemmene føler at de får noe tilbake for medlemskapet, sier Havnås til Indre Akershus Blad. Næringsforeningens mandat er først og fremst å jobbe for å gi næringsdrivende på Bjørkelangen best mulig rammebetingelser. – Dette skjer på tradisjonelt vis gjennom ulike aktiviteter som Bjørkemart'n, utgivelse av Bjørkelangenavisa, musikkfestivalen, Ski-VM i gågata og mye mer. Men Bjørkelangen Næringsforening gjør også mye usynlig arbeid utover dette, understreker Havnås. Han tenker blant annet på boligbygging og øvrig samfunnsutvikling i kommunesenteret i Aurskog-Høland. Bjørkelangen Næringsforening er en aktiv samfunnsaktør i en rekke store og små saker. – Vi vil mene noe om utviklingen av Bjørkelangen. Det er gledelig å registrere at Aurskog-Høland kommune, som er en god samarbeidspartner, ofte ber oss om å være med på prosjekter eller om å komme med uttalelser. Vi føler også at våre synspunkter i stor grad blir lyttet til. Vi mener det er bedre å være med når avgjørelsene tas, enn å klage i ettertid, sier Carl-Fredrik Havnås. Foruten de kjente og kjære aktivitetene på Bjørkelangen i 2015, som for eksempel musikkfestivalen, Midsommerfest og Bjørkemart'n, ser Havnås også fram til å se resultatene fra en handelsanalyse som IBA skal utføre i Aurskog- Høland. – Den tar for seg alle tettstedene i Aurskog-Høland, og ser på hvordan handelen utvikler seg, hvilke bransjer det kanskje er behov for eller overdekning av og mye mer. De lokale sparebankene bidrar til analysen som skal være klar i juni, forteller lederen av Bjørkelangen Næringsforening. Næringsforeningen jobber også for å øke innbyggertallet på Bjørkelangen, utvikle landsbykonseptet og å få flere lærlinger ut i lokale bedrifter for å nevne noe.På årsmøtet ble en av Bjørkelangens mest aktive næringsdrivende gjennom en årrekke hedret. Johnny Holtet, mangeårig kjøpmann, senest i Rema 1000, ble gjort krus på.  – Veldig fortjent. Johnny har alltid vært svært positiv og et forbilde, sier Havnås.                                                            Av Bjørn Ivar Bergerud
Mulig å produsere i Norge Industribedriften Cipax AS på Bjørkelangen har ingen problemer med å produsere i Norge. – Til tross for at vi daglig blir tutet ørene fulle om oljekrise og dystre spådommer for framtiden for Norge, ikke minst for fastlandsindustrien, er det fullt mulig å drive produksjon her i landet, fastslår administrerende direktør Dag Eirik R. Thomassen i Cipax AS til Indre. Oljebransjen har selvfølgelig påført all virksomhet i Norge et høyere kostnadsnivå, men det er ikke dermed sagt at løsningen er utflagging, slik mange har gjort. Cipax AS, som driver sin virksomhet på Holtermoen ved Bjørkelangen,er mest kjent for sin produksjon av Pioner-båtene, men produktspekteret er langt videre. Bedriften har nå samlet all produksjon i Norge på Bjørkelangen. Bedriften har 40 fast ansatte og opptil ti midlertidige, alt avhengig av sesong. Det er også fabrikker i Estland og Polen. Cipax hadde i 2014 en omsetning på 82,3 millioner kroner, en økning fra 69 millioner kroner i 2013. Cirka 25 prosent av omsetningen går til eksport. Man har cirka 85 forhandlere i Norge og 25 i Sverige, men eksporterer til 15 land totalt via lokale importører og deres respektive nettverk. – Cipax AS er eid av det internasjonale Xano-konsernet med base i Sverige, som tidligere kjøpte bedriften fra engelske Polymoon, forteller Thomassen.
BÅTPRODUKSJON VIKTIGST Hovedproduktet er båter. Det produseres cirka 2.200 båter årlig, og dette utgjør 50 prosent av omsetningen. Sortimentet er bredt med 15 modeller totalt, herav 12 Pionérmodeller fra 8-17 fot, samt 3 Steady flatbunnede båter fra 8-13 fot. – Alle modellene er utviklet og produsert på Bjørkelangen, forteller teknisk sjef Lars Haugli. Det gjelder også alle de andre produktene til andre bransjer og formål. Felles for alle produktene fra Cipax er rotasjonsstøping i plast, som er bedriftens spesialitet, og hvor man har utviklet høy kompetanse i arbeidsstokken, som i stor grad er fra lokalområdet. Av andre produkter kan nevnes bøyer for oppdrettsnæringen, spesielt lakseoppdrett i Norge, men disse bøyene eksporteres også til en rekke land i Europa, blant annet til anlegg for oppdrett av havabbor og tunfisk. Et annet viktig produktsegment til industri er kanner og beholdere fra 15.000 til 25.000 liter. Det går også mye tanker til infrastrukturanlegg, vann, avløp med videre, biovac-systemer samt isolerte og uisolerte pumpekummer. Spesialdesignede dieseltanker fra Cipax, som del av chassiset på stort snøbrøytingsutstyr fra Gjøvik-bedriften Øveraasen Mek Verksted, som man blant annet finner på mange flyplasser, fikk for øvrig prisen for årets design i fjor. Bryggepontonger og kompostbeholdere er også viktige produkter fra Cipax. Det mest «høytsvevende» produktet de lager er flymarkører, som en finner mange av på lange høyspentledninger over fjorder og fjellpartier på Vestlandet og i Nord Norge, ifølge Haugli. Cipax AS føyer seg godt inn i rekken av avanserte plastbaserte produsenter, sammen med Wavin og Stela på Løken, samt Stenqvist på Finstadhagen i en kommune som vel er mest kjent for skog og landbruk.
Av Hroar Braathen 
Bjørkelangen Næringsforening ønsket for fem år siden å se på handelslekkasjen fra Aurskog- Høland kommune, enten den gikk til Sverige eller til mer sentrale områder på Romerike. Man tok kontakt med Institutt for Bransjeanalyser (IBA), ved eier og daglig leder Arild Andhøy, som har vært og holdt innlegg om temaet ved flere møter i næringsforeningensregi. Andhøy er kjent for å være blant de beste tallknuserne når det gjelder varehandel i Norge, og utgir blant annet en rekke publikasjoner om kjeder og kjøpesentre. 500 mill i lekkasje Da Arild Andhøy første gang for fem år siden hadde et innlegg på frokostmøte i regi av Bjørkelangen Næringsforening, hadde han funnet ut at kommunen hadde en handels-lekkasje på cirka 500 millioner kroner av en total omsetning i detaljhandelen på 1,4 milliarder kroner, eller om lag 36 prosent. Neste gang han var på tilsvarende møte for to år siden var handelslekkasjen redusert til cirka 350 millioner kroner eller om lag 27 prosent. Det som hadde skjedd i mellomtiden var at kjøpe-senteret Bjørkelangen Torg var åpnet. Dette ga støtet til at næringsforeningen ønsket å se nærmere på situasjonen i detaljhandelen, og ikke minst følge utviklingen, for å se hva som kan gjøres for at kommunens innbyggere handler mer lokalt. Man ønsket å utvikle en analysemodell for å se ikke bare på handels-lekkasjen ut av kommunen, men også hva som skjer internt i kommunen. 1.966 virksomheter – Institutt for Bransjeanalyser har med basis i Statistisk Sentralbyrås totalregister, fått ut en liste på totalt 1.966 registrerte næringsvirksomheter i Aurskog-Høland, men av disse er det plukket ut 193 som har direkte tilknytning til detaljhandel, forteller Ole Tom Nordby og Hroar Braathen i Bjørkelangen Næringsforening. – Vi har gått gjennom listen meget grundig, og det har gitt en aha-opplevelse hvor mangslungent næringslivet i kommunen egentlig er. Store grupper utenom detaljhandel er selvfølgelig jord/skogbruk, transport og ikke minst bygg- og anleggsbransjen. Her kunne det vært interessant med tilsvarende analyser som handelsanalysen, men det får komme i neste omgang. Handelsanalysen er bygd opp med totalanalysen for kommunen som basis, men det legges også opp til delanalyser for de forskjellige soner rundt de fire tettstedene Aursmoen, Bjørkelangen, Løken og Hemnes. – Vi har også sett på Setskog, men her er antallet virksomheter tilknyttet varehandel så få, at det er ikke statistisk riktig å skille det ut, blant annet av konfidensielle grunner. Setskog kommer imidlertid med i totalanalysen. I tillegg til nevnte soner har en også foretatt en grov inndeling av handelsbedriftene i fire kategorier. Sist, men ikke minst, vil analysen fortelle hvor mange arbeidsplasser som er tilknyttet handelsvirksomheten i Aurskog- Høland. Resultatene fra analysen baserer seg på innrapporterte omsetningstall til Statistisk Sentralbyrå, og vi venter å ha den første foreløpige oversikten i slutten av juni, forteller Nordby og Braathen. Hovedrapporten vil bli presentert på Landsbykonferansen i regi av Bjørkelangen Næringsforening i slutten av august. – Handelsanalysen for Aurskog-Høland har på mange måter vært et pilotprosjekt, blant annet ved samarbeidet med næringsforeningen som er lokalkjent. Derfor har en rekke andre kommuner også tent på opplegget, forteller Arild Andhøy i IBA. – Ikke minst i dagens situasjon hvor diskusjonene om kommunesammenslutninger og sentrumslokalisering går høyt, så burde alle kommuner følge Aurskog-Hølands initiativ, sier Andhøy. Lokalt samarbeid Handelsanalysen i den ganske omfattende fasong vi har havnet på, har fenget lokal interesse, forteller styreleder i Bjørkelangen Næringsforening, Carl Fredrik Havnås. Dette har ikke minst gitt seg utslag på finansieringssiden, hvor Aurskog- Høland kommune, Aurskog Sparebank og Høland og Setskog Sparebank bidrar. Vi er overbevist om at handelsanalysen vil bli et viktig verktøy for alle bidragsyterne, men også i arbeidet med å skaffe nye virksomheter til kommunen, hvor man kan få en fersk status om «rikets tilstand». Mange spennende funn BJØRKELANGEN: En ny handelanalyse,initiert av Bjørkelangen Næringsforening, inneholder mange interessante funn. Handelsanalyse kartlegger næringslivet i aurskog-høland Av: Bjørn Ivar Bergerud, Indre Nytt helsehus med omfattende tjenestetilbud Det er vedtatt at Aurskog-Høland kommune skal bygge nytt helsehus på tilgrensende tomt til sykehjemmet på Bjørkelangen. Prosjektet er fortsatt i prosjekteringsfasen, men i forprosjektet er det lagt inn en rekke både eksisterende og nye tjenestetilbud på helsesektoren. Helsehuset er anslått å ville koste ca. 175 mill.kr. Følgende tjenester skal samles i det nye helsehuset, som også har blitt benevnt som medisinsk senter: - Legevakt - Øyeblikkelig hjelp døgnenhet - Helsestasjon, inklusiv jordmortjeneste og forebyggende team    - Psykisk helse - Friskliv - Lærings- og mestringssenter - Fysio- og ergoterapiavdeling - Hjemmetjenesten Bjørkelangen - Dagsenter for mennesker med demens - Omsorgsboliger - Fylkestannlege Man forventer at det nye helsehuset, med alle ovennevnte tjenestetilbud, vil bidra til økt tverrfaglig samarbeide mellom ansatt, avdelinger, og på tvers av sektorer, noe som igjen vil styrke kommunens evne til samordning av tjenestene. Helsehuset er planlagt ferdig i 2017.
Husk å HANDLE lokalt!
Bjørkelangen Næringsforening. Ta gjerne kontakt på e-post:  Carl Fredrik Havnås   cfh@holand-sparebank.no Ansvarligredaktør: Carl Fredrik Havnås
Leder Carl Fredrik Havnås i Bjørkelangen Næringsforening var svært entusiastisk under den offisielle åpningen av miljøgata. Ordfører Jan Mærli i Aurskog-Høland kommune skar over snora med kniv.   Begge foto: Øyvind Henningsen Stor entusiasme for ny miljøgate – Miljøgata er viktig for utviklingen av Bjørkelangen som handelssted mener leder Carl Fredrik Havnås i Bjørkelangen Næringsforening. Se video og saken fra åpningen Torsdag 17. oktober 2013
Nyhetssiden:  Her finner du mange saker nedover på siden
Forbrukerinspektørene reiser til Bjørkelangen for å se på fremtidens betalingsmetoder. Betalingssystemet VISA WAVE prøves ut her på Bjørkelangen i samarbeid med Terra. Nyhet til jul Bjørkelangen Næringsforening besluttet på sitt årsmøte den 07. mars 2013 og investere i utstyr til julegate. Julegaten skal starte ved Bjørkelangen VGS og gå igjennom hele Miljøgata. 38 trær skal bli dekorert med 200 ledlys. Hele investeringen er på ca. 300.000 kr. Dette blir utrolig spennende og fint. Vi gleder oss allerede til jul. Se bilde Kortsuksess I desember i fjor ble det solgt Bjørkelangenkort for 790.000 kroner. Næringsforeningen håper atdesember 2014 blir minst like bra. Bjørkelangenkortet har vært en suksess siden det ble lansert i 2011. I 2013 var omsetningen for de elektroniske gavekortene for Bjørkelangen på hele 1.739.000 kroner. – Per oktober i år lå vi litt bak fjoråret,men mye kan skje mot slutten av året. Vi håper å tangere omsetningen for desember 2013, sier leder Carl Fredrik Havnås i Bjørkelangen Næringsforening. Bjørkelangenkortet er et elektronisk gavekort der kunden selv kan velge størrelsen på beløpet. Kortet kan brukes bådei forretninger, hos bedrifter og servicesteder i kommunesenteret Bjørkelagen. Man trenger ikke å handle for hele beløpet på én gang. – Dette er en perfekt julegave til densom har alt, mener Havnås. Av Øyvind Henningsen Carl Fredrik Havnås Spennende samarbeid Bjørkelangen Næringsforening og Bjørkelangen videregående skole samarbeider om å øke rekrutteringen til yrkesfag. Bjørkelangen Næringsforening og Bjørkelangen videregående skole har fått midler fra Utdanningsdirektoratet til et samarbeidsprosjekt for å øke rekrutteringen til yrkesfagene. – Målsettingen med prosjektet er å få flere elever fra videregående skole til å bli lærlinger i lokale bedrifter. For å få til dette trenger vi flere lokale lærebedrifter, forteller leder Carl Fredrik Havnås i Bjørkelangen Næringsforening til Indre Akershus Blad. – Med tanke på den store variasjonen i bedriftenes kompetanse og størrelse, vil det være nødvendig med fleksibilitet i et slikt samarbeid, sier Ragnhild Hauglum, opplæringsleder yrkesfaglige utdanningsprogrammer ved Bjørkelangen videregående skole. Det vil bli innkalt til et møte for alle interesserte på nyåret. – Der vil skolen og næringsforeningen si mer om innholdet i samarbeidet, og vi ønsker en dialog med bedriftene om videre samarbeid, forteller samarbeidspartnerne Havnås og Hauglum. De ønsker at man tar kontakt med næringsforeningen eller skolen dersom dette høres interessant ut og man ønsker mer informasjon. Av Bjørn Ivar Bergerud Svært populære tomter  I Festningsåsen på Bjørkelangen er det tomter nok tilå dekke markedets behov i flere år framover. – Salget går veldig bra, sier eiendomsutvikler Thomas Berntsen Festningsåsen har blitt det mest attraktive boligområdet i Aurskog-Høland. Mest på grunn av sin flotte beliggenhet med utsikt over kommunesenteret, men også på grunn av relativt hyggelige priser sammenlignet med mer sentralt plasserte kommuner og det faktum at det er få tomteområder å velge i forbyggelystne. – Det er ikke stor konkurranse på tomtemarkedet i Aurskog-Høland, erkjenner boligutvikler Thomas Berntsen. – God utsikt Han sitter på eiersiden i både Håøj Eiendom AS og Festningsåsen Eiendom AS, som utviker Festningsåsen 3 og 4. – Samtidig må det sies at tomtene ligger flott til. Begge områdene har god utsikt og Bjørkelangen begynner virkelig å ta form som et stort kommunesenter, sier han. Tomter på 1 mål selges fra 770.000 kroner til 1,1 millioner kroner i Festningsåsen. Reiser man til Fet kommune, er prisene oppe i 1,8 millioner kroner. – Mye å spare – Er man villig til å kjøre noen kilometer ekstra til jobb, er det mye å spare på billigere tomter her ute. I Festningsåsen er det stort sett folk fra Aurskog-Høland, fra nord til sør, som bygger. Jeg vil anta at 15-20 prosent av kjøperne kommer fra utenfor kommunen, sier Berntsen. I dag er 24 tomter av de første 35 i prosjektet Festningsåsen 3 solgt. Arbeidet med infrastruktur til de 50 neste tomtene er det gitt grønt lys for. Arbeidet starter om halvannen måneds tid. – Når Festningsåsen 3 nærmer seg sluttsolgt, skal vi ha Festningsåsen 4 klar. Reguleringsplanen for området skal opp til 1. gangs behandling i formannskapet i vår. Blant annet legges det opp til en ny barnehage på området, forteller Thomas Berntsen. Fullt om fem år – I hvor lang tid vil dere selge tomter på disse områdene? – Jeg vil tro vi har solgt alle tomtene innen fem år, sier Thomas Berntsen. – Selger dere også tomter til utbyggere? – Ja, det gjør vi. Vi selger til store og små firmaer som ønsker å bygge på tomtene, for så og selge husene videre. • Av Bjørn Ivar Bergerud - INDRE Det er mye og glede seg over om dagen. Ikke bare er våren i anmarsj, men jammen går boliglånsrentene nedover også. Sjelden eller aldri har Kari og Ola hatt bedre økonomi. Som bank- mann dras jeg i to retninger – den ene sier at de som har lån bør fortsette å betale samme terminbeløpet som før rentened- gangen – da vil «lånetida» gå raskere ned (sparing), den andre sier at dette jo er bra for detaljhandelen, da økt kjøpekraft gjerne slår ut i økt etterspørsel. Og da gjerne lokalt også. En velfungerende lokal handelsnæring er positiv på så mange måter. Ikke bare arbeidsplasser og et utbredt tilbud (mange valgmuligheter), men husk at disse er viktige bidragsytere til blant annet et rikt kulturliv.  De som spår om fremtiden tror på et lavt rentenivå i lang tid. Derfor er det grunn til å tro at både forbru- keren og kjøpemannen har gode tider i vente. Vi som jobber for «merkevaren» Bjørkelangen ser frem til ny skole for barna våre. En ny og god skole er hjørnesteinen i ethvert lokalsamfunn. Og den vil ikke bare fungere som skole, men også være en «motor» i utviklingen av kulturen på stedet.  Det nærmer seg påske og høytid på flere måter. For det første er det den viktigste av de kristne høytidene, men for oss nordmenn er det også en slags markering på at vinteren er slutt, og våren er i annmarsj. De lange lyse dagene er også en bekref- telse på det. Og lyset gjør definitivt noe med oss mennesker. På en noe ubeskrivelig måte gir dette næring til optimisme og pågangsmot. Påske har også tradisjon for å samle familie og venner til hyggelig samvær, enten på hytta eller på andre arenaer. Viktige stoppesteder i en ellers travel hverdag.  Bjørkelangen Næringsforening Carl Fredrik Havnås leder Lange lyse kvelder og lave renter
F oto:  Priv at
Mulig å produsere i Norge Industribedriften Cipax AS på Bjørkelangen har ingen problemer med å produsere i Norge. – Til tross for at vi daglig blir tutet ørene fulle om oljekrise og dystre spådommer for framtiden for Norge, ikke minst for fastlandsindustrien, er det fullt mulig å drive produksjon her i landet, fastslår administrerende direktør Dag Eirik R. Thomassen i Cipax AS til Indre. Oljebransjen har selvfølgelig påført all virksomhet i Norge et høyere kostnadsnivå, men det er ikke dermed sagt at løsningen er utflagging, slik mange har gjort. Cipax AS, som driver sin virksomhet på Holtermoen ved Bjørkelangen,er mest kjent for sin produksjon av Pioner-båtene, men produktspekteret er langt videre. Bedriften har nå samlet all produksjon i Norge på Bjørkelangen. Bedriften har 40 fast ansatte og opptil ti midlertidige, alt avhengig av sesong. Det er også fabrikker i Estland og Polen. Cipax hadde i 2014 en omsetning på 82,3 millioner kroner, en økning fra 69 millioner kroner i 2013. Cirka 25 prosent av omsetningen går til eksport. Man har cirka 85 forhandlere i Norge og 25 i Sverige, men eksporterer til 15 land totalt via lokale importører og deres respektive nettverk. – Cipax AS er eid av det internasjonale Xano-konsernet med base i Sverige, som tidligere kjøpte bedriften fra engelske Polymoon, forteller Thomassen.
Bjørkelangen Næringsforening ønsket for fem år siden å se på handelslekkasjen fra Aurskog- Høland kommune, enten den gikk til Sverige eller til mer sentrale områder på Romerike. Man tok kontakt med Institutt for Bransjeanalyser (IBA), ved eier og daglig leder Arild Andhøy, som har vært og holdt innlegg om temaet ved flere møter i næringsforeningensregi. Andhøy er kjent for å være blant de beste tallknuserne når det gjelder varehandel i Norge, og utgir blant annet en rekke publikasjoner om kjeder og kjøpesentre. 500 mill i lekkasje Da Arild Andhøy første gang for fem år siden hadde et innlegg på frokostmøte i regi av Bjørkelangen Næringsforening, hadde han funnet ut at kommunen hadde en handels-lekkasje på cirka 500 millioner kroner av en total omsetning i detaljhandelen på 1,4 milliarder kroner, eller om lag 36 prosent. Neste gang han var på tilsvarende møte for to år siden var handelslekkasjen redusert til cirka 350 millioner kroner eller om lag 27 prosent. Det som hadde skjedd i mellomtiden var at kjøpe-senteret Bjørkelangen Torg var åpnet. Dette ga støtet til at næringsforeningen ønsket å se nærmere på situasjonen i detaljhandelen, og ikke minst følge utviklingen, for å se hva som kan gjøres for at kommunens innbyggere handler mer lokalt. Man ønsket å utvikle en analysemodell for å se ikke bare på handels-lekkasjen ut av kommunen, men også hva som skjer internt i kommunen. 1.966 virksomheter – Institutt for Bransjeanalyser har med basis i Statistisk Sentralbyrås totalregister, fått ut en liste på totalt 1.966 registrerte næringsvirksomheter i Aurskog-Høland, men av disse er det plukket ut 193 som har direkte tilknytning til detaljhandel, forteller Ole Tom Nordby og Hroar Braathen i Bjørkelangen Næringsforening. – Vi har gått gjennom listen meget grundig, og det har gitt en aha-opplevelse hvor mangslungent næringslivet i kommunen egentlig er. Store grupper utenom detaljhandel er selvfølgelig jord/skogbruk, transport og ikke minst bygg- og anleggsbransjen. Her kunne det vært interessant med tilsvarende analyser som handelsanalysen, men det får komme i neste omgang. Handelsanalysen er bygd opp med totalanalysen for kommunen som basis, men det legges også opp til delanalyser for de forskjellige soner rundt de fire tettstedene Aursmoen, Bjørkelangen, Løken og Hemnes. – Vi har også sett på Setskog, men her er antallet virksomheter tilknyttet varehandel så få, at det er ikke statistisk riktig å skille det ut, blant annet av konfidensielle grunner. Setskog kommer imidlertid med i totalanalysen. I tillegg til nevnte soner har en også foretatt en grov inndeling av handelsbedriftene i fire kategorier. Sist, men ikke minst, vil analysen fortelle hvor mange arbeidsplasser som er tilknyttet handelsvirksomheten i Aurskog- Høland. Resultatene fra analysen baserer seg på innrapporterte omsetningstall til Statistisk Sentralbyrå, og vi venter å ha den første foreløpige oversikten i slutten av juni, forteller Nordby og Braathen. Hovedrapporten vil bli presentert på Landsbykonferansen i regi av Bjørkelangen Næringsforening i slutten av august. – Handelsanalysen for Aurskog-Høland har på mange måter vært et pilotprosjekt, blant annet ved samarbeidet med næringsforeningen som er lokalkjent. Derfor har en rekke andre kommuner også tent på opplegget, forteller Arild Andhøy i IBA. – Ikke minst i dagens situasjon hvor diskusjonene om kommunesammenslutninger og sentrumslokalisering går høyt, så burde alle kommuner følge Aurskog-Hølands initiativ, sier Andhøy. Lokalt samarbeid Handelsanalysen i den ganske omfattende fasong vi har havnet på, har fenget lokal interesse, forteller styreleder i Bjørkelangen Næringsforening, Carl Fredrik Havnås. Dette har ikke minst gitt seg utslag på finansieringssiden, hvor Aurskog- Høland kommune, Aurskog Sparebank og Høland og Setskog Sparebank bidrar. Vi er overbevist om at handelsanalysen vil bli et viktig verktøy for alle bidragsyterne, men også i arbeidet med å skaffe nye virksomheter til kommunen, hvor man kan få en fersk status om «rikets tilstand». Mange spennende funn BJØRKELANGEN: En ny handelanalyse,initiert av Bjørkelangen Næringsforening, inneholder mange interessante funn. Handelsanalyse kartlegger næringslivet i aurskog-høland Av: Bjørn Ivar Bergerud, Indre Nytt helsehus med omfattende tjenestetilbud Det er vedtatt at Aurskog-Høland kommune skal bygge nytt helsehus på tilgrensende tomt til sykehjemmet på Bjørkelangen. Prosjektet er fortsatt i prosjekteringsfasen, men i forprosjektet er det lagt inn en rekke både eksisterende og nye tjenestetilbud på helsesektoren. Helsehuset er anslått å ville koste ca. 175 mill.kr. Følgende tjenester skal samles i det nye helsehuset, som også har blitt benevnt som medisinsk senter: - Legevakt - Øyeblikkelig hjelp døgnenhet - Helsestasjon, inklusiv jordmortjeneste og forebyggende team    - Psykisk helse - Friskliv - Lærings- og mestringssenter - Fysio- og ergoterapiavdeling - Hjemmetjenesten Bjørkelangen - Dagsenter for mennesker med demens - Omsorgsboliger - Fylkestannlege Man forventer at det nye helsehuset, med alle ovennevnte tjenestetilbud, vil bidra til økt tverrfaglig samarbeide mellom ansatt, avdelinger, og på tvers av sektorer, noe som igjen vil styrke kommunens evne til samordning av tjenestene. Helsehuset er planlagt ferdig i 2017.
Husk å HANDLE lokalt!