Bjørkelangen Næringsforening. Ta gjerne kontakt på e-post:  Carl Fredrik Havnås   cfh@holand-sparebank.no Ansvarligredaktør: Carl Fredrik Havnås
Generell info om Næringsforeningen Bjørkelangen Handelsstand har tradisjoner tilbake til 70 tallet. På et ekstraordinært årsmøte i mai -2008 byttet vi navn til Bjørkelangen Næringsforening.  Hovedmålet er å virke som paraplyorganisasjon for alle Næringsdrivende (handel, håndverk, industri) på Bjørkelangen. Overordnet skal vi være pådriver i å bedre rammebetingelsene for de som driver næring, samt stå som teknisk arrangør av ulike aktiviteter (for å stimulere handel) gjennom året.  Styret har konkludert med at Bjørkelangen trenger et løft på flere områder for å fremstå som det attraktive og naturlige kommunesenteret vi ønsker oss. Handelslekkasjen er formidabel, og vi ser det som vår viktigste oppgave å skape fornyelse
Handle lokalt   Vi leser i Finansavisen 20. mars at nok et kjøpesenter skal åpne sine dører i Töcksfors - 20 000 m² i tillegg til det som finnes allerede. Budsjettert omsetning 700 mill. Og enda er det planer om 40 000 m² til. Målgruppa er kjøpeglade nordmenn som finner tid til å reise over grensen for å gjøre gode innkjøp. Enda en trussel for oss som "driver" med handel nær grensen.   Vi kan ikke annet gjøre en og jobbe med vårt eget produkt for å stå på i kampen om kundene. Service, produktkunnskap og lokalt preg skal være våre fortrinn. Under slagordet - Spar Tid Alt på ett sted, og Trivelige Bjørkelangen skal vi gi kundene gode opplevelser.   En handel i lokalmiljøet har kanskje større betydning enn de fleste tenker. Jo kanskje kyllingen ble noe billigere på Eurocash, men konsekvensen for egen lommebok kan over tid bli det motsatte. Uten et velfungerende lokalt næringsliv blir skatteinngangen til kommunen dårligere, sponsorbidragene til lokalt kulturliv mindre og vi kan i hele tatt få et dårligere tilbud til oss som bor her. Dette påvirker igjen boligprisene, som overtid vil kunne ha betydning for din personlige økonomi. Viktige ringvirkninger å tenke på neste gang du reiser til Sverige.   Byggingen av Miljøgata er et meget viktig bidrag til utviklingen av Bjørkelangen.  Dette er næringspolitikk av beste merke - opprydding i infrastrukturen i sentrum er helt avgjørende for at du som kunde som å oppleve Bjørkelangen som attraktivt og lett og finne frem til.       Hvorfor bli medlem:   Kjære medlem av Bjørkelangen Næringsforening Medlemskontingenten er den viktigste inntekten vi har - den skal gi oss muligheter til å fremme Bjørkelangen som det naturlige HANDELSSTEDET på Østre Romerike.   Vi vet at dette er hardt arbeid for dere og for oss. Vi som leder foreningen bruker mye tid og energi for noe vi tror på, og som skal gagne alle dere hardt arbeidene handelskvinner og menn.   Bjørkelangen er fortsatt i en rivende utvikling, og vår oppgave er å være et bindeledd for at denne utviklingen positivt skal komme stedet til gode.   Næringsforeningens Milepæler siden 2008: Endret navn fra Bjørkelangen Handelsstand til Bjørkelangen Næringsforening (2008) Økt medlemsantallet fra ca.35 til + 85 BNF gikk i bresjen for kjøp og senere utvikling av Bjørkelangen Stasjon (2009).  Lagt inn ca. 200.000 i prosjektet. Leder av BNF er også leder i Bjørkelangen Stasjon as Utviklet aktivitetskalenderen – fyldig program gjennom hele året Laget en levende strategiplan som oppdateres minst 1 gang pr. år Bjørkelangen Kortet – digitalt gavekort som nå kan brukes i 80 butikker på Bj. Langen ble lansert desember 2011. Omsatte i 2015 for 1,7 mill. Vært aktiv bidragsyter til gjennomføringen av Miljøgateprosjektet Jobbet mye med merkevarebygging – og vedtatt å ta inn Landsbyen som en del av vår identitet. Dette fungerer veldig bra BNF etablerte i 2014 Bjørkelangen Parkvesen. BNF kjøper årlig tjenester av ASVO for ca. kr. 300.000. For dette klipper ASVO alle plener og  grønt rabatter i sentrum og på Bliksrud. I tillegg plukker de søppel i de samme områdene – 3 dager i uken. BNF har vært aktiv i prosessen med ny sentrumsplan for Bjørkelangen og utviklingen av Bliksrud som område for bilbasert storhandel BNF står bak initiativet om utvikling av Handelsanalysen for Aurskog Høland.  BNF står bak initiativet og finansieringen av julegata BNF står bak «bannerne» i og rundt Bjørkelangen BNF står bak Bygg og Bo bedre avisen – 3 utgivelse er på veg i starten av mai. Opplag 80.000 BNF utgir sammen med Indre Akershus Blad 6 Bjørkelangen aviser i året. Distribueres til 20.000 husstander på Østre Romerike, samt deler av Eidskog og Trøgstad BNF er aktiv deltager i Aurskog Høland Utvikling BNF forselo i sin tid å legge nye Bjørkelangen Skole til Disethjordet. Brukte mye tid og ressurser på og overbevise politikkere og administrasjon på at det ville være god tettstedutvikling BNF har vært aktiv deltager i gruppe som har jobbet for svømmehall på Bjørkelangen BNF har i samarbeid med Bjørkelangen VGS jobbet for å fremme lærlingeordningen i butikkfaget. Pr. i dag betyr det 3 lærlinger i bedrifter, og flere er på gang i 2016. BNF har gjennom årene arrangerte flere kurs for sine medlemmer. Jamf. kurs i styrearbeid og HMS arbeidet BNF har styremøte første tirsdagen hver mnd. BNF har fremforhandlet gode rabattavtaler hos Indre Akershus Blad for sine medlemmer BNF har utviklet egne internettsider BNF har egen facebookside BNF er medlem at Styreutvikling Romerike, og deltar fra tid til annen på møter for å fremme Bjørkelangen som handelsstedet på Østre Romerike BNF har engasjert seg i grensehandelproblematikken og avholdt seminar med bransjeforeningen Virke   Kontingenten for 2015 er uforandret fra 2011:   Omsetning eks. mva Avgift                  0 - 2.500.000 kr 2.500    2.500.000 - 5.999.999 kr 4.500    6.000.000 - 7.999.999 kr 5.000    8.000.000 - 9.999.999 kr 6.000  10.000.000 -    19.999.999 kr 7.000  20.000.000 - kr 8.500   Vi har gjort et forslag til hvilken gruppe du/dere er satt i. Hvis det er feil, gjør du selv en vurdering på hva som er riktig, og betaler deretter.   NB! ETTER AT DU HAR BETALT ORDREBEKREFTELSEN FÅR DU EN SIGNERT FAKTURA – MED STEMPEL BETALT SOM DU KAN BRUKE I REGNSKAPET.   I tillegg er det klart at de lokale bankene er inne som betydelige bidragsytere til bla drift av gavekortet mv.     Og husk – som medlem får du 30% rabatt på annonser i Indre Akershus Blad. I tillegg er du med som brukersted for Bjørkelangen Kortet (gratis). Digital gavekortløsning for Bjørkelangen.     Vi håper du er med, nå skjer det mye på Bjørkelangen.   Bidra til Trivelige Bjørkelangen . Hilsen Bjørkelangen Næringsforening   Carl Fredrik Havnås
Styresammensettning i Bjørkelangen Næringsforening
Husk å HANDLE lokalt!
Bjørkelangen Næringsforening. Ta gjerne kontakt på e-post:  Carl Fredrik Havnås   cfh@holand-sparebank.no Ansvarligredaktør: Carl Fredrik Havnås
Generell info om Næringsforeningen Bjørkelangen Handelsstand har tradisjoner tilbake til 70 tallet. På et ekstraordinært årsmøte i mai -2008 byttet vi navn til Bjørkelangen Næringsforening.  Hovedmålet er å virke som paraplyorganisasjon for alle Næringsdrivende (handel, håndverk, industri) på Bjørkelangen. Overordnet skal vi være pådriver i å bedre rammebetingelsene for de som driver næring, samt stå som teknisk arrangør av ulike aktiviteter (for å stimulere handel) gjennom året.  Styret har konkludert med at Bjørkelangen trenger et løft på flere områder for å fremstå som det attraktive og naturlige kommunesenteret vi ønsker oss. Handelslekkasjen er formidabel, og vi ser det som vår viktigste oppgave å skape fornyelse
Handle lokalt   Vi leser i Finansavisen 20. mars at nok et kjøpesenter skal åpne sine dører i Töcksfors - 20 000 m² i tillegg til det som finnes allerede. Budsjettert omsetning 700 mill. Og enda er det planer om 40 000 m² til. Målgruppa er kjøpeglade nordmenn som finner tid til å reise over grensen for å gjøre gode innkjøp. Enda en trussel for oss som "driver" med handel nær grensen.   Vi kan ikke annet gjøre en og jobbe med vårt eget produkt for å stå på i kampen om kundene. Service, produktkunnskap og lokalt preg skal være våre fortrinn. Under slagordet - Spar Tid Alt på ett sted, og Trivelige Bjørkelangen skal vi gi kundene gode opplevelser.   En handel i lokalmiljøet har kanskje større betydning enn de fleste tenker. Jo kanskje kyllingen ble noe billigere på Eurocash, men konsekvensen for egen lommebok kan over tid bli det motsatte. Uten et velfungerende lokalt næringsliv blir skatteinngangen til kommunen dårligere, sponsorbidragene til lokalt kulturliv mindre og vi kan i hele tatt få et dårligere tilbud til oss som bor her. Dette påvirker igjen boligprisene, som overtid vil kunne ha betydning for din personlige økonomi. Viktige ringvirkninger å tenke på neste gang du reiser til Sverige.   Byggingen av Miljøgata er et meget viktig bidrag til utviklingen av Bjørkelangen.  Dette er næringspolitikk av beste merke - opprydding i infrastrukturen i sentrum er helt avgjørende for at du som kunde som å oppleve Bjørkelangen som attraktivt og lett og finne frem til.       Hvorfor bli medlem:   Kjære medlem av Bjørkelangen Næringsforening Medlemskontingenten er den viktigste inntekten vi har - den skal gi oss muligheter til å fremme Bjørkelangen som det naturlige HANDELSSTEDET på Østre Romerike.   Vi vet at dette er hardt arbeid for dere og for oss. Vi som leder foreningen bruker mye tid og energi for noe vi tror på, og som skal gagne alle dere hardt arbeidene handelskvinner og menn.   Bjørkelangen er fortsatt i en rivende utvikling, og vår oppgave er å være et bindeledd for at denne utviklingen positivt skal komme stedet til gode.   Næringsforeningens Milepæler siden 2008: Endret navn fra Bjørkelangen Handelsstand til Bjørkelangen Næringsforening (2008) Økt medlemsantallet fra ca.35 til + 85 BNF gikk i bresjen for kjøp og senere utvikling av Bjørkelangen Stasjon (2009).  Lagt inn ca. 200.000 i prosjektet. Leder av BNF er også leder i Bjørkelangen Stasjon as Utviklet aktivitetskalenderen – fyldig program gjennom hele året Laget en levende strategiplan som oppdateres minst 1 gang pr. år Bjørkelangen Kortet – digitalt gavekort som nå kan brukes i 80 butikker på Bj. Langen ble lansert desember 2011. Omsatte i 2015 for 1,7 mill. Vært aktiv bidragsyter til gjennomføringen av Miljøgateprosjektet Jobbet mye med merkevarebygging – og vedtatt å ta inn Landsbyen som en del av vår identitet. Dette fungerer veldig bra BNF etablerte i 2014 Bjørkelangen Parkvesen. BNF kjøper årlig tjenester av ASVO for ca. kr. 300.000. For dette klipper ASVO alle plener og  grønt rabatter i sentrum og på Bliksrud. I tillegg plukker de søppel i de samme områdene – 3 dager i uken. BNF har vært aktiv i prosessen med ny sentrumsplan for Bjørkelangen og utviklingen av Bliksrud som område for bilbasert storhandel BNF står bak initiativet om utvikling av Handelsanalysen for Aurskog Høland.  BNF står bak initiativet og finansieringen av julegata BNF står bak «bannerne» i og rundt Bjørkelangen BNF står bak Bygg og Bo bedre avisen – 3 utgivelse er på veg i starten av mai. Opplag 80.000 BNF utgir sammen med Indre Akershus Blad 6 Bjørkelangen aviser i året. Distribueres til 20.000 husstander på Østre Romerike, samt deler av Eidskog og Trøgstad BNF er aktiv deltager i Aurskog Høland Utvikling BNF forselo i sin tid å legge nye Bjørkelangen Skole til Disethjordet. Brukte mye tid og ressurser på og overbevise politikkere og administrasjon på at det ville være god tettstedutvikling BNF har vært aktiv deltager i gruppe som har jobbet for svømmehall på Bjørkelangen BNF har i samarbeid med Bjørkelangen VGS jobbet for å fremme lærlingeordningen i butikkfaget. Pr. i dag betyr det 3 lærlinger i bedrifter, og flere er på gang i 2016. BNF har gjennom årene arrangerte flere kurs for sine medlemmer. Jamf. kurs i styrearbeid og HMS arbeidet BNF har styremøte første tirsdagen hver mnd. BNF har fremforhandlet gode rabattavtaler hos Indre Akershus Blad for sine medlemmer BNF har utviklet egne internettsider BNF har egen facebookside BNF er medlem at Styreutvikling Romerike, og deltar fra tid til annen på møter for å fremme Bjørkelangen som handelsstedet på Østre Romerike BNF har engasjert seg i grensehandelproblematikken og avholdt seminar med bransjeforeningen Virke   Kontingenten for 2015 er uforandret fra 2011:   Omsetning eks. mva Avgift                  0 - 2.500.000 kr 2.500    2.500.000 - 5.999.999 kr 4.500    6.000.000 - 7.999.999 kr 5.000    8.000.000 - 9.999.999 kr 6.000  10.000.000 -    19.999.999 kr 7.000  20.000.000 - kr 8.500   Vi har gjort et forslag til hvilken gruppe du/dere er satt i. Hvis det er feil, gjør du selv en vurdering på hva som er riktig, og betaler deretter.   NB! ETTER AT DU HAR BETALT ORDREBEKREFTELSEN FÅR DU EN SIGNERT FAKTURA – MED STEMPEL BETALT SOM DU KAN BRUKE I REGNSKAPET.   I tillegg er det klart at de lokale bankene er inne som betydelige bidragsytere til bla drift av gavekortet mv.     Og husk – som medlem får du 30% rabatt på annonser i Indre Akershus Blad. I tillegg er du med som brukersted for Bjørkelangen Kortet (gratis). Digital gavekortløsning for Bjørkelangen.     Vi håper du er med, nå skjer det mye på Bjørkelangen.   Bidra til Trivelige Bjørkelangen . Hilsen Bjørkelangen Næringsforening   Carl Fredrik Havnås
Styresammensettning i Bjørkelangen Næringsforening
Husk å HANDLE lokalt!