Bjørkelangen Næringsforening. Ta gjerne kontakt på e-post:  Carl Fredrik Havnås   cfh@holand-sparebank.no Ansvarligredaktør: Carl Fredrik Havnås
Kjelle vgs.
Bjørkelangen vgs.
Om Kjelle videregående skole Skolens eiendom strekker seg over ca 4500 mål fordelt på skog, dyrket mark og bebygget areal. Skolen disponerer totalt 26 små og store bygninger som rommer administrasjon, botilbud, undervisningslokaler og eget gårdsbruk.   Kjelle videregående skole er en liten, men stor skole. Vi har 171 elevplasser hvor 84 plasser er på skolens tilbud om tilrettelagt opplæring Yrkesfaglig grunnutdanning.   Utdanningstilbudet   Kjelle vgs tilbyr ordinær utdanning innen Utdanningsprogram for naturbruk og Utdanningsprogram for bygg og anleggsteknikk. Kjelle tilbyr VG! Naturbruk, VG2 Landbruk og gartnernæring og VG3 Naturforvaltning (studieforberedende). Innenfor Bygg- og anleggsteknikk har vi VG1og VG2 Byggteknikk Flesteparten av elevene ved skolen jobber imidlertid mot en yrkesfaglig grunnutdanning med mål om grunnkompetanse for de elevene som har søkt tilrettelagt opplæring ved skolen.   Botilbudet   Kjelle vgs er en av landets få gjenværende videregående skoler med internattilbud for elever som søker tilrettelagt opplæring. Skolen skiller seg ut ved at man også arbeider etter en felles pedagogisk tenkning på internatene og i bofellesskapene. Botilbudet sees som en del av det helhetlige læringstilbudet, og elevene møter her de samme krav til samarbeid, ansvarlighet og fellesskapstenkning som i undervisningen ellers.   Pedagogikken   Kjelle vgs legger konsekvenspedagogikken til grunn for alt pedagogisk arbeid ved skolen. Konsekvenspedagogikken er utviklet av Jens Bay, som er ansvarlig leder av TAMU i Danmark. Den bygger på en eksistensialistisk filosofi og legger betydelig vekt på utviklingen av sosial handlingskompetanse hos det enkelte individ. Utdanningsprogram Kjelle vgs. Bygg- og anleggsteknikk: Byggteknikk Naturbruk: Landbruk og gartnernæring Prosjekt til fordypning: Tilrettelagt opplæring: Voksenopplæring: Besøks/postadresse: 1940 Bjørkelangen Sentralbord:+ 47 63 86 28 00 Faks:+ 47 63 85 50 19  e-post: post@kjelle.vgs.no
Utdanningsprogram Bjørkelangen videregående skole: Design og håndverk: Interiør og utstillingsdesign Interiør Barne- og ungdomsarbeiderfag (X-løp) Elektrofag: Data og elektronikk Kjøretøy (X-løp) Helse- og sosialfag: Barne- og ungdomsarbeiderfag Helsearbeiderfag Idrettsfag: Idrettsfag Service og samferdsel: Salg, service og sikkerhet Studiespesialisering: Realfag Språk, samfunnsfag og økonomi Teknikk og industriell produksjon: Bilskade, lakk og karosseri Kjøretøy Voksenopplæring: Voksenopplæring ved BVS Fagskolen: Kreftomsorg og lindrende pleie Besøks/postadresse: 1940 Bjørkelangen  Sentralbord: +47 63 85 44 00 (08:00-16:00)  Faks: +47 63 85 44 10  E-post: post@bjorkelangen.vgs.no
Husk å HANDLE lokalt!
Bjørkelangen Næringsforening. Ta gjerne kontakt på e-post:  Carl Fredrik Havnås   cfh@holand-sparebank.no Ansvarligredaktør: Carl Fredrik Havnås
Bjørkelangen vgs.
Utdanningsprogram Bjørkelangen videregående skole: Design og håndverk: Interiør og utstillingsdesign Interiør Barne- og ungdomsarbeiderfag (X-løp) Elektrofag: Data og elektronikk Kjøretøy (X-løp) Helse- og sosialfag: Barne- og ungdomsarbeiderfag Helsearbeiderfag Idrettsfag: Idrettsfag Service og samferdsel: Salg, service og sikkerhet Studiespesialisering: Realfag Språk, samfunnsfag og økonomi Teknikk og industriell produksjon: Bilskade, lakk og karosseri Kjøretøy Voksenopplæring: Voksenopplæring ved BVS Fagskolen: Kreftomsorg og lindrende pleie Besøks/postadresse: 1940 Bjørkelangen  Sentralbord: +47 63 85 44 00 (08:00-16:00)  Faks: +47 63 85 44 10  E-post: post@bjorkelangen.vgs.no
Husk å HANDLE lokalt!